Home

A quina edat es pot detectar si té AA.CC.?

Degut al fet de què hi ha un elevat percentatge de nens/es amb AA.CC. que són precoços, moltes vegades els pares o pediatres o mestres observen ja als pocs mesos de vida (com dèiem abans) que es desenvolupen a un ritme més ràpid i activen recursos mentals abans que els seus companys en el procés de maduració. Això no obstant no pot considerar-se com un diagnòstic definitiu, doncs podria tractar-se d’un cas de precocitat (física o intel•lectual o ambdues). Hi ha certs experts que comenten que, en realitat, fins a l’adolescència, quan el cervell i les interconnexions neuronals ja estan gairebé formats del tot, no es pot saber amb seguretat quin tipus d’altes capacitats té determinat alumne. Malgrat tot, s’ha de diagnosticar i actuar educativament el més aviat possible per no frustrar el possible talent o superdotació.

Els tests actuals ens permeten detectar si hi ha indicis d’AA.CC. ja a partir dels dos anys i mig de vida, tot i que no ens diran exactament de quin tipus d’AA.CC. es tracta, però al menys ja podrem començar a preparar el futur educatiu de l’alumne.
Per tant, la resposta a aquesta pregunta és: «quan abans, millor».

(Reproduït per cortesia del Grup de treball de Superdotació i Altes Capacitats)