Home

AFINS


Associació de Famílies de Infants Superdotats

AFINS neix de la inquietud d’un grup de famílies que es van unir amb un objectiu comú: aprendre sobre les altes capacitats per facilitar als seus fills les eines necessàries per tenir un desenvolupament harmònic tenint en compte seves característiques particulars.

Les famílies integrants d’AFINS partim de un fet que considerem important no oblidar en cap moment: els nostres fills són, per sobre de tot, només nens i, com a tals, tenen les mateixes necessitats afectives i emocionals que qualsevol altre nen.

Objectius

AFINS persegueix entre els seus objectius els següents:

  • Crear un espai de relació per aquests nens i els seus germans, un espai on els pares puguin, a més, compartir experiències i fer un “Banc de recursos”.
  • Recopilar informació sobre les altes capacitats tant en la vessant psicològica com en la pedagògica.
  • Conscienciar a les administracions públiques a donar resposta clara i efectiva a les necessitats especials d’educació que comporten les altes capacitats
  • Sensibilitzar la societat sobre les especificitats de la superdotació, no només des d’un punt de vista acadèmic, sinó també humà

Activitats

L’activitat més important de AFINS és la que es porta a terme en l’Esplai i que és complementada amb les següents:

  • Escola de Pares
  • Contactes amb institucions i mitjans de comunicació
  • Contactes amb professionals del món acadèmic
  • Fons bibliogràfic i documentació especialitzada i general
  • Activitats especials diverses, tant de contingut cultural com lúdic

Normativa

AFINS és una Associació de Famílies de Nens Superdotats, independent i sense ànim de lucre, que regula el seu funcionament i activitats d’acord amb els seus estatuts i amb la Llei d’Associacions 7 / 1997 de data 18 de juny (DOGC 2423, 1.7.97).