Home

Aquestes capacitats es poden desenvolupar al llarg de tota la vida o es van perdent?

Respecte a aquesta qüestió, existeix disparitat d’opinions. De tota manera, el que és clar és que el potencial intel•lectual existeix i existirà al llarg de tota la vida. El problema és si aquest potencial es va treballant o no. Si es treballa, s’anirà desenvolupant més i més a mida que creixem. Si no es treballa, romandrà ensopit («aletargat»). Però la discussió està en quan volem tornar a recuperar-lo després de molt de temps de no fer-lo servir. De tota manera, en l’actualitat podem ser optimistes, doncs els darrers estudis neuropsicològics sembla que apunten cap a la possibilitat molt real de que les neurones es poden regenerar o re-crear, és a dir, créixer o formar-se de nou, amb la qual cosa, amb una mica d’esforç, sempre podrem tornar a aprofitar-nos del potencial que tenim, i això val tant per les persones amb AA.CC. com per les que no en tenen.

(Reproduït per cortesia del Grup de treball de Superdotació i Altes Capacitats)