Home

Com es realitza el diagnòstic? Qui el pot fer?

El diagnòstic pròpiament dit (avaluació de les altes capacitats més els trets de personalitat i aspectes d’intervenció) sols pot fer-lo un professional de la psicologia o psicopedagogia que estigui especialitzat en altes capacitats intel•lectuals.

Igualment, els pedagogs (que també han de ser experts en aquest tema) poden fer el que s’anomena «diagnòstic pedagògic», que consisteix a efectuar un diagnòstic sobre tots els aspectes que intervenen en l’aprenentatge i que permetran conèixer a l’alumne per tal d’orientar-lo adequadament en totes les activitats que conformen l’aprenentatge.

De tota manera, tant els pares com els professors són els qui acostumen a adonar-se’n en primer lloc de que el seu fill/alumne té una sèrie de característiques evolutives i d’aprenentatge diferents. A això li diem fer una «predetecció». Però per tal d’assegurar-se de si aquest fill/alumne té o no té algun tipus d’AA.CC. s’ha de derivar al nen/a, com hem dit, a un professional acostumat a tractar amb aquests tipus d’alumnes, doncs si no, es corre el risc de fer un diagnòstic erroni.

(Reproduït per cortesia del Grup de treball de Superdotació i Altes Capacitats)