Home

El nen amb AA.CC. neix o es fa?

És evident que existeix un substrat genètic en les AA.CC. Això vol dir que un nen/a neix amb un potencial, sols que les potencialitats intel•lectuals es desenvoluparan en funció dels estímuls, demandes i interaccions amb l’ambient.

(Reproduït per cortesia del Grup de treball de Superdotació i Altes Capacitats)