Home

En què ajuda al nen una detecció precoç?

Com comentàvem en la pregunta anterior, la detecció precoç ens permet preparar les intervencions educatives especials que requerirà aquest nen/a per tal de donar-li els reptes intel•lectuals que necessita per mantenir la motivació envers l’aprenentatge i evitar així possibles futurs problemes escolars (baix rendiment, etc.) o personals.

(Reproduït per cortesia del Grup de treball de Superdotació i Altes Capacitats)