Home

Pot ser que un nen tingui unes capacitats molt desenvolupades en unes àrees i en altres molt escassa?

Evidentment, sobretot en els casos de talents simples, doncs aleshores es té un potencial sols per una àrea en concret, mentre que la resta pot trobar-se al voltant de la mitjana esperable per a la resta de la població o inclús per sota. Per exemple, és bastant comú que un nen amb un talent matemàtic necessiti fins i tot de reforç en assignatures de llengua. I al inrevés, que un talent verbal necessiti de reforç en matemàtiques.

(Reproduït per cortesia del Grup de treball de Superdotació i Altes Capacitats)